Meny
Hem/Bygg och anläggning/Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3

Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3

Vår utbildning Arbete på väg ger dig teoretisk kunskap i hur du arbetar i trafikmiljö på ett säkert sätt. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap, även efter avslutad utbildning, har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Boka nu

Vår utbildning Arbete på väg ger dig teoretisk kunskap i hur du arbetar i trafikmiljö på ett säkert sätt. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap, även efter din avslutade arbete på vägutbildning, har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen Arbete på väg följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Bra att veta

Teori: Webben
Praktik: Ej ett krav
Framtagen med: ATA Hill & Smith
Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort.
OBS! Om du endast behöver steg 1:1 finns denna kurs gratis på Rondellenutbildning.se

 

Målgrupp
Alla som utför arbeten på väg ska ha en grundkompetens (Steg 1:1). Förare av väghållningsfordon ska utöver 1:1 även ha grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon (Steg 1:2). Den personal som utför vägarbeten eller liknande på en vägbana där passerande fordon förekommer ska även ha kompetens Steg 1:3

 

Vad säger lagen?
Vad säger lagen? Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1999:3) är arbetsgivaren ansvarig för sin anställda personal och ska se till att den kan utföra sitt arbete utan risk för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren har också ansvar för att personalen är rätt utbildad för sin arbetsuppgift och att den har fått sig tilldelad rätt skyddsutrustning och rätt förutsättningar för att använda den

Kursinnehåll

  • Trafikverkets säkerhetskrav
  • Lagar och regler
  • Vägmärken och skyddsanordningar
  • Vägarbetsområdet
  • V3-principen
  • Trafiksäkerhet för trafikanterna
  • Väghållningsarbete från fordon
  • Risker med fordonstrafik
  • Personligt ansvar och skyddsutrustning