Meny
Hem/Bygg och anläggning/Heta / Brandfarliga arbeten utbildning

Heta / Brandfarliga arbeten utbildning

Vad är brandfarliga och heta arbeten?

Alla brandfarliga/heta arbeten som på något vis orsakar uppvärmning eller ger/kan ge gnistor vid till exempel svetsning, lödning och torkning skall utföras med hänsyn taget till brandsäkert.

Dessa arbeten kallas ibland varma eller heta arbeten. Vi har valt att kalla det för just vad det är: Brandfarliga Arbeten.
De som utför brandfarliga arbeten måste gå en utbildning för att erhålla det certifikat som krävs.
Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.

Kravet på att den som utför Brandfarliga arbeten har erforderlig utbildning/certifikat har över tid skärpts och i många fall kräver uppdragsgivaren att den som skall genomföra arbetet har ett dokument som påvisar att utbildning är genomförd, innan arbete kan påbörjas.

Brandfarliga Arbeten utbildning är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området.
Vid framtagningen av utbildningen Brandfarliga arbeten har flera branscher deltagit för att få den anpassad till olika arbetssituationer.

Boka nu

När ett arbete med risk för brand ska utföras skall det finnas en tillståndsansvarig som ska se till att ett särskilt tillstånd signeras av den som ska utföra arbetet samt eventuell brandvakt som ska bevaka arbetet. Samtliga ska ha ett giltigt certifikat som ska styrkas innan arbetet påbörjas. Brandfarliga Arbeten erbjuder en modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå.

Brandfarliga arbeten för olika branscher

Vår utbildning Brandfarliga Arbeten är också anpassad till förhållanden i olika branscher. De som går utbildningen får en förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Bra att veta

Kursinnehåll

Brandfarlig arbeten utbildning omfattas av 2 delar. En teoretisk och en praktisk.
Teori:
Via lärare i grupp, ca.6-8 timmar beroende på deltagarantal.
Praktik:
Via ett ändamålsenligt kortare moment.

Intyg efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort. Intyget är giltigt i 5 år och måste därefter förnyas.

Målgrupp

Brandfarlig utbildning vänder sig till alla som kan tänkas arbeta med/i situationer där uppvärmning ger/kan ge gnistor vid till exempel svetsning, lödning och torkning skall utföras med hänsyn taget till brandsäkert.