Meny
Hem/Bygg och anläggning/Bullerutbildning

Bullerutbildning

Buller är ett mycket vanligt arbetsmiljöproblem. Med vår utbildning i buller får du kunskap om riskerna med bullerexponering och hur du som individ kan påverka exponeringen. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap, även efter avslutad utbildning, har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Boka nu

Buller är ett mycket vanligt arbetsmiljöproblem. Med vår bullerutbildning får du kunskap om riskerna med bullerexponering och hur du som individ kan påverka exponeringen. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap, även efter avslutad bullerutbildning, har du alltid tillgång till rätt kunskap. Bullerutbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Bra att veta

Teori: Webben
Praktik: Ej ett krav
Framtagen med: CVK
Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort.

 

Målgrupp
Alla som i arbetet riskerar att utsättas för buller över gränsvärden avseende hörselskaderisk.

 

Vad säger lagen?
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:16) ska arbetsgivare tillgodose information och utbildning till arbetstagarna om bullerexponeringen är lika med eller överstiger undre insatsvärdena

Kursinnehåll bullerutbildning

  • Riskerna i samband med bullerexponering
  • Riskminimering
  • Korrekt användning av hörselskydd
  • Nyttan med att upptäcka och rapportera tecken på hörselskador
  • Under vilka omständigheter arbetstagare har rätt till hörselundersökningar
  • Säkra arbetsrutiner för att minimera exponeringen för buller