Meny
Hem/Bygg och anläggning/Fallskyddsutbildning för lift

Fallskyddsutbildning för lift

Denna fallskyddsutbildning erbjuder självstudier på teoridelen via dator eller mobiltelefon. Utbildningen i fallskydd utför ni elever på jobbet vid lugna stunder eller på väg till eller ifrån arbetet om det passar. Det gör ni upp med er arbetsgivare. Den tiden vi tar av er är tiden för praktik.

OBS! Utbildningen gäller endast fallskydd för användning i mobila arbetsplattformar!

Ni utför den praktiska delen av denna fallskyddsutbildning samtidigt som ni gör praktiken för lift. Den gör ni tillsammans med er instruktör. På plats går ni genom selen, kopplingspunkter, riskbedömning samt räddningsplan och kontrollpunkter för daglig tillsyn.

Vårt mål är att leverera en utbildning som gör att ni känner er trygga när ni ska ha fallskydd på er i en lift. Hur man gör daglig tillsyn, vilket fallskydd man ska använda, vad arbetsmiljöverkets lagar innehåller och hur man tänker kring en räddningsplan.

Den stora skillnaden på denna utbildning mot en traditionell fallskyddsutbildning är att vi fokuserar på hur man använder ett fallskydd i en lift, där ska man aldrig kunna ramla ur korgen.

​Att använda personligt fallskydd är förknippat med många risker. En välutbildad användare kan minimera riskerna och undvika olyckorna. Därför behövs utbildning.

Utbildningen har tagits fram för att informera om hur man ska hantera lagkrav om fallskydd enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160). Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren eller inhyrd personal har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet (3 kap. 3 §).

​Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns för att skydda arbetstagare mot olika typer av ohälsa oavsett om det gäller fysiska, psykiska eller kemiska risker eller exempelvis ergonomi. Det finns många olika föreskrifter för olika områden när det gäller personligt fallskydd.

​Vi kommer bland annat att beröra nedanstående författningssamlingar:

AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall

AFS 1982:3 Ensamarbete

AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning
(gäller för utrustningar som släppts före 21 april 2018. Efter det styrs det av EU-förordningen 2016/425.)

AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

Vi lägger fokus på en varierad fallskyddsutbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildning hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela utbildningen.

Ni läser hela fallskyddsutbildningen på distans. Ni använder er av er mobiltelefon, surfplatta eller PC.

Tidsåtgång fallskyddsutbildning

Teoretiska delen inklusive slutprov: 2-4 timmar.

Praktiska delen: 1 tim.
Detta utbildningsbevis gäller tillsvidare. Repetitionskurs rekommenderas dock efter 5 år.

Boka nu