Meny
Hem/Bygg och anläggning/Kvarts- stendamm utbildning i arbetsmiljön

Kvarts- stendamm utbildning i arbetsmiljön

Kvarts är ett naturligt ämne som förekommer i de flesta bergarter och är ofarligt så länge det inte bearbetas. När det väl börjar bearbetas som vid till exempel slipning, borrning eller bilning i betong så frigörs damm som är hälsofarligt. Den här utbildningen bygger på AFS 2015:2 som behandlar vad som gäller när man arbetar i miljöer där kvarts och stendamm förekommer. Efter genomförd utbildning har deltagaren teoretiska kunskaper om vad som gäller, vad som krävs för att arbeta säkert samt vilka lagkrav som ställs på arbetstagare och arbetsgivare. Vidare får deltagaren djupare kunskap om risker i arbetet och vilken hjälp som finns att tillgå för att arbeta säkert.

Boka nu

Kvarts är ett naturligt ämne som förekommer i de flesta bergarter och är ofarligt så länge det inte bearbetas. När det väl börjar bearbetas som vid till exempel slipning, borrning eller bilning i betong så frigörs damm som är hälsofarligt. Den här stendammutbildningen bygger på AFS 2015:2 som behandlar vad som gäller när man arbetar i miljöer där kvarts och stendamm förekommer.

Efter genomförd stendammutbildning har deltagaren teoretiska kunskaper om vad som gäller, vad som krävs för att arbeta säkert samt vilka lagkrav som ställs på arbetstagare och arbetsgivare. Vidare får deltagaren djupare kunskap om risker i arbetet och vilken hjälp som finns att tillgå för att arbeta säkert.

Bra att veta

Teori: Webben
Praktik: Ej ett krav
Framtagen med: Dustcontrol
Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna på stendammutbildning både i elektronisk form och som plastkort.

 

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till alla som leder arbete eller arbetar i miljöer där stendamm/kvartsdamm förekommer

 

Vad säger lagen?
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:2 22§) ska arbetsgivaren se till att alla som leder eller utför ett arbete som medför hantering av kvartshaltigt material har tillräckliga kunskaper om hälsorisker som är förknippade med hantering av kvartshaltigt material och om hur risker kan förebygga

Kursinnehåll

  • Lagar och regler
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Människan, tekniken och organisationen (MTO)
  • Stoftavskiljare
  • Luftrenare
  • Semimobilt system
  • Personlig skyddsutrustning
  • Riskbedömning