Meny

Säkra Lyft

Den här utbildningen i säkra lyft ger dig en teoretisk kunskap för att arbeta säkert som lastkopplare och signalman. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap, även efter avslutad säkra lyft utbildning, har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen i säkra lyft följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Boka nu

Den här kursen i säkra lyft ger dig en teoretisk kunskap för att arbeta säkert som lastkopplare och signalman. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap, även efter avslutad säkra lyft kurs, har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter för säkra lyft.

Bra att veta

Teori: Webben
Praktik: Utförs av kunden utifrån behov av arbetet
Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort.

 

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som kopplar olika laster och signalerar eller dirigerar kranförare.

 

Vad säger lagen?
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:6) ska den som använder lyftanordning ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Om föraren inte har uppsikt över lasten måste en kompetent person stå i direkt kontakt med föraren och vägleda denne.

Kursinnehåll

  • Lagar och regler
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Människan, tekniken och organisationen (MTO)
  • Lyft och lastkoppling
  • Signalschema
  • Riskbedömning
  • Lastkopplare och signalman