Meny
Hem/Truckutbildning/Truckutbildning för truckkort

Truckutbildning för truckkort

Vår truckutbildning ger dig rätt förutsättningar och den kunskap du behöver för att bli en säker truckförare. Utbildningen för truckkort vänder sig till dig som använder eller skall använda truck i ditt arbete.

Kursen för truckkort ger grundläggande kunskaper och färdigheter. I truckutbildningen ingår även säkerhetsfrågor och tillsyn av trucken. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap, även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap.

Truckutbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS, samt Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter TLP 10.

Boka nu

Vår truckutbildning ger dig rätt förutsättningar och den kunskap du behöver för att bli en säker truckförare. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap, även efter avslutad utbildning, har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS, samt Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter TLP 10.

Bra att veta

Teori: Webben
Praktik: Hos Rondellen Utbildning eller på plats hos kund
Framtagen med: STILL
Behörighet: A1-4, B1-6, (C och D utbildning kan erbjudas om maskin finns hos kund)
Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort.
Förkunskaper/grundläggande krav: Minst 18 år

 

Målgrupp
Truckutbildningen vänder sig till alla som i sitt arbete behöver behörighet för att köra truck, till exempel terminalarbetare, yrkesförare eller arbetsledare

 

Vad säger lagen?
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:5 18 § får en truck bara användas av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert. Utöver utbildningsbeviset behövs ett körtillstånd på varje arbetsplats där föraren ska köra. Arbetsgivaren skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en truck

Kursinnehåll

  • Lagar och regler
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Daglig tillsyn
  • Hantering av farligt gods
  • Ergonomiskt arbetssätt
  • Trafikbestämmelser
  • Material- och godshantering
  • Truckens konstruktion
  • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar