Meny
Hem/Bygg och anläggning/Vibrationsutbildning

Vibrationsutbildning

Den här vibrationsutbildningen garanterar din arbetsgivare att du erhållit rätt utbildning för att vara medveten om risker kopplat till vibrationsexponering. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap, även efter avslutad vibrationsutbildning, har du alltid tillgång till rätt kunskap.

Vibrationsutbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Boka nu

Den här utbildningen garanterar din arbetsgivare att du erhållit rätt utbildning för att vara medveten om risker kopplat till vibrationsexponering. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap, även efter avslutad utbildning, har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Bra att veta

Teori: Webben
Praktik: Ej ett krav
Framtagen med: CVK
Intyg vibrationsutbildning: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort.

 

Målgrupp
Alla som i arbetet använder maskiner, vare sig det är handhållna eller större fordon.

 

Vad säger lagen?
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:15) säger att arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma de risker som kan uppkomma till följd av exponering för vibrationer i arbetet.

Kursinnehåll

  • Riskerna i samband med vibrationsexponering
  • Riskminimering
  • Tekniska hjälpmedel
  • Effekten av att minska vibrationsnivån
  • Säkra arbetsrutiner för att minimera
  • exponeringen för vibrationer
  • Underlag för riskbedömning