Meny
Hem/Truckutbildning/YKB – Yrkeskompetens Lastbil – Buss

YKB – Yrkeskompetens Lastbil – Buss

  • Företag som har yrkesförare anställda eller som anlitar yrkesförare har ansvar för att sätta sig in i vad den nya lagen innebär.
  • Företagen bör informera sina anställda om vad de nya bestämmelserna innebär och se till att förarna går de fortbildningar som krävs.
  • Ett företag som anlitar en förare som inte har rätt att utföra godstransporter eller persontransporter kan dömas till böter.

Yrkeskompetensbeviset (YKB) är giltigt i fem år och man skall under den tiden genomgå en fortbildning som skall vara på minst 35 timmar. Fortbildningskursen YKB – Yrkeskompetens Lastbil-Buss kan genomföras, antingen vid samma tillfälle under en vecka, eller uppdelad på fem kurstillfällen om minst sju timmar. 

Yrkeskompetensbeviset YKB – Yrkeskompetens Lastbil-Buss skall sedan förnyas med dessa kurser vart femte år.

Boka nu
  • YKB-Allmän information
  • YKB-Fortbildning
  • YKB-Grundutbildning buss
  • YKB-Grundutbildning lastbil

YKB-Allmän information
Fortbildningen riktar sig till dig som har tung trafik-körkort och som har tagit ditt körkort före den 10 september 2009 samt till de som ska gå den återkommande fortbildningen som ska genomföras vart femte år.

YKB-Fortbildning

En fortbildning omfattar minst 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera. Varje delkurs kan läsas i vilken ordning som helst.

YKB-Grundutbildning buss

YKB är ett bevis om att en yrkesförare har genomgått lagstadgad utbildning. För att få sitt YKB måste föraren först genomgå en YKB-grundutbildning, vilken avslutas med ett prov, och därefter en YKB-fortbildning med vissa intervaller. Den som inte har genomgått de föreskrivna utbildningarna och som inte har YKB får inte utföra yrkesmässiga persontransporter. Lagen om YKB gäller från och med den 10 september 2008. Förare som innehar körkort utfärdat före detta datum behöver inte, till skillnad från det tidigare, genomgå en YKB-grundutbildning.

 

YKB-Grundutbildning lastbil

Lagen innebär bland annat ett krav på att alla som tar körkort på lastbil eller buss, måste genomföra en grundutbildning som åtföljs av ett teoretiskt prov. Efter det att ett godkänt teoretiskt prov har avlagts hos Trafikverket, resulterar utbildningen i ett yrkesförarkompetensbevis. Detta bevis är giltigt i fem år.