Meny
Hem/Truckutbildning/ADR-Farligt gods utbildning

ADR-Farligt gods utbildning

NÄR BEHÖVS ADR UTBILDNING

– farligt gods som styckegods,
– explosiva ämnen och föremål i klass 1,
– radioaktiva ämnen i klass 7,
– farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, och
– farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.
ADR-intyget man får efter ADR utbildning är giltigt i fem år. För att förlänga giltighetstiden måste repetitionsutbildning genomgås med godkänt resultat innan ADR-intyget blir ogiltigt.

ADR – UNDANTAG OCH LÄTTNADER

När farligt gods transporteras enligt vissa undantag och lättnader, exv. värdeberäknad mängd, begränsad mängd och reducerad mängd, krävs inte ADR-intyg. Däremot kan krav på annan utbildning finnas, exempelvis måste kraven på övrig utbildning uppfyllas om värdeberäknad mängd tillämpas. I ADR-S anges vilka förutsättningar som gäller när olika undantag och lättnader tillämpas. Det är detta som normalt kallas för ADR 1.3 utbildning av andra i tranportskedjan t.ex. förare som kör under undantagsregler, truckförare, packare eller lastningspersonal m.fl.

Boka nu

ADR-Farligt gods utbildning

ADR-Förarutbildning

ADR- 1.3